MicerDENT - Materiały Stomatologiczne

Wyślij Wiadomość
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez formularz, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO. Odpowiedź może zawierać informacje handlowe.
  • Administratorem danych jest Micerdent Materiały Stomatologiczne Renata Błońska-Głuszek, ul. Fabryczna 8/31, 00-446 Warszawa. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: info@micerdent.pl lub zadzwoń pod numer tel. 881 400 441.
  • Dane będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu prowadzonej korespondencji.
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek uzyskania odpowiedzi na zapytanie. Brak podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.
  • Odbiorcą danych osobowych będzie: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej.