Zapoznaj się z produktami
z serii

Przejdź do sklepu
Apel Temp Silic (1)

Mock-up Kit – Licówki tymczasowe w 5 minut

Mock-up Kit jest skutecznym narzędziem komunikacji między dentystą, pacjentem i laboratorium protetycznym. Umożliwia stworzenie mock-up’u bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta przy użyciu flowu Enamel Plus HRi – wysoko wypełnionego płynnego kompozytu o doskonałych właściwościach fizycznych i estetycznych.

Mock-up Kit umożliwia zaprojektowanie wyglądu ostatecznego licówek oraz dostosowanie ich do oczekiwań pacjenta podczas jednej wizyty.
Po wykonaniu pracy tymczasowej pobierany jest wycisk, który następnie odsyłamy do laboratorium technicznego. Technik na jego podstawie przygotowuje licówki pod ostateczne osadzenie. Pozwala nam to na uniknięcie ewentualnego rozczarowania pacjenta wyglądem pracy końcowej – on sam może ocenić ich projekt jeszcze w gabinecie stomatologicznym, podczas ich projektowania.

Mock-up Kit składa się z silikonu transparentnego, kompletu łyżek wyciskowych, płynnych kompozytów Enamel Plus HRi Flow oraz żywicy EnaSeal do mocowania licówek.
Przezroczysty silikon Ena Temp Silic umożliwia precyzyjną aplikację kompozytu płynnego i uzyskanie pożądanego efektu. Jest to materiał wolnowiążący do zastosowania w jamie ustnej pacjenta. Dzięki niemu pobieramy bardzo dokładny wycisk.
Żywica Ena Seal pozwala na osadzenie tymczasowe licówek, bez użycia systemów adhezyjnych. Jest to żywica bez wypełniacza, którą możemy stosować również do zwilżania narzędzi w trakcie modelowania kompozytu.
Same licówki tymczasowe wykonujemy przy użyciu wybranego odcienia Flowu Enamel Plus HRi. Występuje on w kolorach zębinowych oznaczonych symbolem UD (Universal Dentine). Jest to unikatowy produkt ze względu ne jego właściwości fizyczne i estetyczne. Materiał ten nie zamyka pęcherzyków powietrza, posiada bardzo wysoki kontrast RTG i niski skurcz polimeryzacyjny. Charakteryzuje się doskonałą płynnością i elastycznością. Dzięki najwyższym walorom wytrzymałościowym materiał ten przeznaczony jest do: wypełnień wszystkich klas ubytków, do pracy w odcinku bocznym i przednim oraz do cementowania licówek kompozytowych i ceramicznych o grubości do 2 mm.

Mock-up Kit – procedura postępowania:

  • wycisk: transparentny silikon + łyżka – 45 sek.
  • wiązanie – 1 min 30 sek.
  • preparacja pod licówki
  • aplikacja Flow HRi do wycisku – 30 sek.
  • polimeryzacja lampą – 60 sek.
  • polimeryzacja dodatkowa – 60 sek.
  • polerowanie pastami diamentowymi – 60 sek.