Zapoznaj się z produktami z serii Ena Temp

Przejdź do sklepu
Ena Temp

Ena Temp – akryl tymczasowy

Ena Temp został zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających przypadkach, gdzie estetyka jest kluczowa, wytrzymałość jest najważniejsza i gdzie ochrona zdrowych tkanek jest zasadnicza.

Tradycyjne akryle proszek/płyn mogą łatwo powodować podrażnienie tkanek ze względu na ich dużą sorpcję wody i porowatość. Stanowi to znakomite środowisko do namnażania się bakterii, atakujących zdrowe tkanki. Zwykłe akryle tymczasowe są również relatywnie kruche. Na skutek tych wszystkich problemów większość znanych akryli stanowi słaby wybór w przypadku długoterminowych prac tymczasowych. Stworzenie długoterminowych prowizoriów stanowi zatem nie lada wyzwanie zwłaszcza jeżeli nie mają one przysporzyć kolejnych nieplanowanych problemów. W przypadku innych materiałów tymczasowych istotnym ograniczeniem jest ich wytrzymałość oraz właściwości estetyczne.

Ena Temp akryl tymczasowy zawiera drobne cząsteczki najwyższej jakości metakrylatu zapewniając:

 • biokompatybilność
 • fluorescencję
 • brak toksyczności
 • brak podrażnień
 • brak osadzania się płytki nazębnej
 • wysoką polerowalność
 • odporność na złamania

Ena Temp jest idealnym rozwiązaniem w przypadku długoterminowym prowizorium i/lub kiedy wymagana jest bardzo wysoka estetyka. Ena Temp to mocny przyjazny tkankom akryl, który może być stosowany do bezpośredniej „rehabilitacji” lub „formowania” dziąseł w okresie ponad 12 miesięcy bez powodowania podrażnienia. Wybór pomiędzy płynami do polimeryzacji na zimno, na gorąco i na światło daje duże pole do manewru i łatwość użycia.

Ena Temp – właściwości:

 • monomery rezydualne poniżej 0,8%
 • nie przekracza 57°C
 • precyzyjny
 • łatwy w naprawie
 • nie zawiera kadmu
 • nie zawiera aminów trzeciorzędowych
 • twardość wg Vickers’a 12-14 N/mm2
 • moduł elastyczności 2300 N/mm2
 • skurcz 5-6%